Bayaran Visa Ulangan

Sila semak nama anda disini untuk mengesahkan samada nama anda bebas dari bayaran tambahan untuk visa  ulangan umrah sebanyak RM2,000. Sila hubungi pihak kami jika nama anda tersenarai  membayar bayaran tersebut untuk arahan tindakan selanjutnya.